Flevo Cup 2013

Andreas Konietzy & Zeilschool De Randmeren (AK&DR) | 13.09.2013 - 15.09.2013
City: Flevostrand, Strandweg 1, 8256 RZ Biddinhuizen, (NL) | Sailing Area: Veluwemeer, Niederlande

Organizer contact

Adresse

A. Konietzny
De Randmeren
Euskirchener Str. 250
D 50321 Brühl

Telefon

+49 15776678246

E-Mail

rc-multihull@gmx.de

Direkt E-Mail

Your E-Mail (optional):

Subject:Please enter the following code
in the text field below: 3,1415926


Map / How to get

Start:

Dest.: